2010. nov. 5.

Kettős állampolgárság


M.S.K.R.: elméletileg és gyakorlatilag a politika jóval túlhaladt titeket Isten útján.

http://www.allampolgarsag.gov.hu/

Babits Mihály szerint: „Minden, ami lélek, egységes és oszthatatlan. A lelki magyarság is egyetlen és oszthatatlan, lényegéhez tartozik az egység.” Éppen ezért senkiről sem szabad lemondanunk! A világban élő egyetlen magyarról sem!


Az anyaországban élő magyarok 2010. tavaszán példátlan akarat-egyesítéssel, azzal az elvárással küldték az Országgyűlésbe képviselőiket, azzal adtak megbízást a kormányzó pártoknak, hogy legyenek úrrá a széthúzáson. Teremtsék meg a magyar nemzet határokon átívelő lelki, szellemi újraegyesítését.


Az összetartozás napjának megünneplésével és a különleges, egyszerűsített eljárásban megszerezhető állampolgárság törvényével új alapra helyeztük a magyarság közös ügyét. Ez az állampolgárság végre formálisan, a jog eszközével is összeköti azokat, akik lelkileg, közös hagyományaikban, közös nyelvükkel mindig összetartoztak.


Köztársasági elnökként, hivatalomnál fogva nagy szeretettel köszöntöm hát azokat a határainkon túl élő magyar testvéreinket, akik élni szeretnének ezzel a történelmi eséllyel!


Bízom benne, hogy az állami hivataloktól, valamint ettől az információs honlaptól minden segítséget megkapnak, minden kérdésükre választ találnak, s hamarosan aláírásommal szentesíthetem magyar állampolgárságukat. Akárhányszor is veszem majd kezembe a tollat, ez a feladat mindig felemelő, mindig könnyű, mindig örömteli lesz számomra!


Dr. Schmitt Pál

Nincsenek megjegyzések: