2010. aug. 16.

„Mária kertje” lelkigyakorlat

A lelkigyakorlat a
honlapon keresztül élő adásban nyomon követhető.

       Csíksomlyón, Böjte Csaba atya „Szent István” gyermekotthona mögött van egy kéthektáros szép fekvésű terület, ezt szeretné átépíteni és a Napba Öltözött Anyánk tiszteletére szentelni.

„Olyan jó lenne, ha Csíksomlyón építhetnénk egy csodaszép kertet a Boldogságos Szűzanya tiszteletére. Egy olyan kertet, melyben Mária kézen foghatja a hozzá zarándokolókat, és a maga életútján hosszan vezetve tanítaná, vigasztalná, bátorítaná, hogy Szent Fiát követve mi is célba érjünk, és már itt, ezen a Földön boldogok legyünk.”      És tegnap, Nagyboldogasszony ünnepén, Csaba atya vezetésével megkezdődött a lelkigyakorlat Csíksomlyón:

„Naponta lenne két elmélkedés Mária életéről. Elképzelésem szerint a jelenlevőket 15 csoportba osztanánk, mivel 15 állomása, udvara lenne a Máriás kertünknek, és minden csoport egy-egy udvart és az oda vezető utat kellene elkezdje szépen megterveznie, kiépítenie.
Az én javaslatom a következő lenne:
1. A találkozás udvara: Máriát felkeresi Gábor angyal a jó Isten nevében.
2. A szolgáló szeretet udvara: Mária találkozik Erzsébettel és Magnificatot énekel.
3. A születés udvara: Betlehemben Mária életet ad Szent Fiának.
4. A bujdosás udvara: Mária családjával Egyiptomban bujdosik.
5. A játék udvara: Mária csodálattal nézi a pajtásaival játszó Jézuskát.
6. A keresés udvara: a szent Család keresi a 12 éves elveszett fiát.
7. A Názáret-udvar: virágos, zöldséges kert, állatok, gyümölcsös.
8. A munka udvara: Szent József a kis Jézussal együtt dolgozott.
9. A kánai menyegző udvara: Mária részt vesz Szent Fiával a lakodalmon.
10. A Jézusra figyelés udvara: Mária hallgatja a hegyi beszédet.
11. A megváltás útja: szeretnénk a keresztutat bekapcsolni Máriás kertünkbe.
12. Magyar népünk udvara: Szent István felkínálja koronáját Nagyasszonyunknak.
13. Imádság udvara: a kolduló barátoktól megtanultuk a rózsafüzér imádságát.
14. A jelenések udvara: Mária számtalanszor megjelent számunkra.
15. Önfelajánlás udvara: II. János Pál pápa a világot felajánlotta Máriának.”

      „Csak a gyermekek felé irányuló élő szeretet mentheti meg drága népünket”. Imádkozzunk a Máriás-kert megvalósulásáért, Böjte Csaba atyáért és az ő sok-sok árva és szegény „gyermekeiért”.

Nincsenek megjegyzések: