2009. okt. 25.

Közlekedési szabályok


A volánnál csak olyan ember lehet, akinek autóvezetői jogosítványa van. Ismeri és betartja a közlekedési szabályokat. Akik kitalálták nem a szegény autóvezetőt akarták ezekkel korlátozni és idegesíteni, hanem a biztonságát, az életét védik. Aki nem tartja be, bevonják a jogosítványát. Ha van kitől természetesen, és nem halt bele többedmagával, vagy esetleg másokat is nem tett nyomorékká. Igazi káosz lenne, ha valaki nem ismerné el a közlekedési szabályokat, de ráadásul mint mester, szándékosan tévesen tanítaná!!!

Az Egyházban is „közlekedési szabályok”, törvények vannak, ezek Isten parancsai. Ez az ember örök üdvösségére szolgál, és biztonságot ad e zarándok életben. Az Egyház tanításának alapja nem csak a Szentírás és a Szent Hagyományok, hanem a Szentlélek is. Igen, a Szentlélek, az elfelejtett Isten. A Szentírásban minden benne van, mondják a szektások, a kinyilatkoztatás lezárult! – ezzel Istennek, az Örökkévalónak hallgatást parancsolnak, szerintük nincs szükség a Szentlélekre – aki majd mindenre megtanít a megfelelő időben. De Isten nem hallgat, újra és újra eljön figyelmeztetni minket, elmondani azt, amire az apostolok még nem voltak felkészülve, ezért vannak a Zsinatok, a pápai megnyilatkozások, a Mária-jelenések.
Bizony hogy Isten nem hallgat.

A lázadás szelleme már az ember előtt létezett, Isten az angyalokat az ember előtt teremtette. „Non serviam” – ezt a sátánnak és az angyalainak tulajdonítják. Azóta is erre akar rávenni minden egyes embert, a gőg és a kevélység melegágya a lázadásnak. Csak egy valamire mondjuk azt, hogy NEM, és sokszor nincs megállás a lejtőn.

Ezért lehetséges az, hogy magukat katolikusoknak valló papok és követőik kikiáltják M. Lefebvret szentnek – aki fellázadt és megtagadta a II. Vatikáni Zsinatot, ugyanakkor internetes fórumokon gyűjtik II. János Pál Pápa "bűneit és tévedéseit" (?). Ezért lehet az abortuszt viccesen tárgyalni és nyilvánosan megkérdőjelezni a XVI. Benedek pápát, gúnyt űzve belőle: „Ha te lennél a pápa, te mit tanítanál?”  

„Boldog, aki nem botránkozik rajtam” (Mt 11,6). Boldog, aki nem botránkozik meg Krisztus helytartóján – sem a jelenlegi, sem II. János Pál pápán. Avilai Szent Teréz mondta, „Mert hiszen ki mással van dolguk, mint a világgal?” az erényeiket nem tartják erényeknek.

A lázadás idővel oda vezethet, hogy törvényesítik és megáldják az azonos neműek házasságát.

Boldogok akik felismerik a Sziklát:
„Mindketten éreztük, hogy a katolikus egyház a szikla, amelyről leszakadtunk. Mindig is egységre törekedtünk Rómával. Ugyanakkor láttuk, hogy az anglikán egyház egészen más irányú döntéseket hoz, amelyekkel nem tudtunk egyetérteni. Végső soron mindennek a tekintély az alapja. Az anglikán egyházban ez sokszor roppant nehéz ügy: egyik egyházközség ebben hisz, a másik valami másban. Én magam mindig is olyan központi tanító tekintélyre vágytam, amilyen a katolikus egyházban van.Végül eljutottunk oda, hogy nem tudtuk többé az anglikán vallás keretein belül gyakorolni katolikus hitünket. Eljött az ideje, hogy hazatérjünk.”

És Szent Péter utódja új apostoli konstitúcióját írja a visszafogadásra.

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6, 51.54-56)  Sokan megbotránkoztak Jézuson „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” – és otthagyták, többé nem jártak vele.  - Jézus azért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” (Jn 6,67) Hagyta volna őket elmenni, senki ember kedvéért nem vonta vissza a szavait. Az Egyház Krisztus misztikus teste, mi katolikusok vagyunk a Test, a világ kedvéért soha nem fogja az igazságot meghamisítani az Egyház, akkor is ha kemény beszéd egyeseknek. Ha meghamisítaná, nem lenne a gyógyulás és a megszentelődés forrása. Csak egy elmebeteg ütlegeli a saját fejét, és ma mégis ezt látjuk: sok katolikus „üti” Szentatyánkat!


Avilai Szent Teréz az Egyház engedelmes leánya volt, aki a Kármelnek apostoli célt adott: imádkozni a papokért, hittudósokért, hogy a világot lábbal tiporják és igaz barátai legyenek Jézusnak:  "Mert ha nem ilyenek, akkor nem érdemlik meg, hogy tiszteknek nevezzék őket s ne is engedje az Úr, hogy elhagyják celláikat, mert több kárt okoznának, mint hasznot. Most nem olyan időket élünk, hogy még a tanításra hivatottakban is el lehetne nézni a gyöngeségeket." És ne engedd Uram, hogy billentyűzetet ragadjanak. Amen.Nincsenek megjegyzések: