2009. okt. 30.

Abszurd folytatás

Az Evangéliumokon elmélkedve megismerkedünk Jézus életével, azonosulhatunk érzelmeivel, tanításával, vagyis Jézussal. A cél: Istennel egyesült élet, és Isten akaratának teljesítése.
Általában megfontolhatjuk azt, hogy:
- Mit mondott és mit tett Jézus.
- Mit NEM mondott és NEM tett Jézus.

"Ezután fölment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket akart. Azok hozzá mentek. Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzhessék az ördögöket. Ezt a tizenkettőt rendelte: Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, Zebedeus fiát, Jánost, Jakab testvérét, ezeket elnevezte Boanergesznek, vagyis a mennydörgés fiainak, Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánai Simont és az iskarióti Júdást, aki később elárulta. Amikor hazament, ismét nagy tömeg gyűlt össze, úgyhogy még evésre sem maradt idejük."  (Mk 3, 13-20)

Jézus a kezdeményező, csak azok mehettek vele, akiket Ő akart. És mentek a tanítványok, engedelmeskedtek az isteni hívásnak. Felmentek a hegyre. A Bibliában a Hegy mindig valamilyen fontos és döntő esemény tanúja. A tizenkét tanítványból apostol lett. Szolgálatuk három részből áll, érdemes észrevenni a sorrendet is: elsődleges feladatuk, hogy Jézussal legyenek, majd elinduljanak és hirdessék az Igét.

Azoknak az apostoloknak, akik nem a világgal, pogánysággal meg a New Age eszmékkel egyesültek, hanem együtt vannak Jézussal, ma is az igehirdetésük alatt a sátán és angyalai megnyilvánulnak, ezért kaptak hatalmat, hogy kiűzhessék az ördögöket.

Egyszerű, nemde ? 
Manapság a „Tanulságos történet” nevezetű lánclevél a divat, sőt könyv formájában is kaphatók, tele fület csiklandozó keleti bölcsességekkel, példabeszédekkel.

Nézzük csak, egy modern mester és lelkivezető hogyan készíti fel a tanítványait a küldetésre, következzen a mai ......Tanulságos történet

Miután a mester magához hivatta tanítványait, így szólt hozzájuk:

- Nézzetek szét van-e macska és kutya a környéken, kötözzétek meg őket, hogy ne zavarjon meg minket semmi. A szamarak azok szabadon maradhatnak, hiszen írva van: a szamárbőgés nem hallszik a mennyben.

Rövid időn belül a tanítványok újra körbevették a mestert, ő pedig oktatni kezdte őket.

- Fiúk, ettől a pillanattól senki nem mozdul, nem fészkelődik, abban a helyzetben marad, amiben e pillanatban van. Kezdjetek el a légzésetekre összpontosítani. Elárulom nektek ezennel a hosszú élet titkát is: nem szabad a szuszogást abbahagyni.

- De mester – szólalt meg Nándor – én épp a fülem tövét vakartam!

- Akkor te úgy maradsz fiam Nándor, meg se moccanj. És senki ne beszéljen, mert azzal csak zavarná a többieket. Gondolatban szálljatok le a tenyeretekbe, és ismételjétek Jézus nevét. Ez az elmélkedő ima és az üdvözülés titka.

Teltek a hosszú percek.
- Valamit látok! – kiáltott fel Lehel.
Erre mindenki boldog rebbenéssel és fészkelődéssel fordult feléje: Mit látsz?
- A Holdat! – felelte.

De a mester szavára mindenki még két órát kellett öntudatosan szuszogjon, csendben, mozdulatlanul, akkor is, ha a tenyere viszketett. Végeztével a mester új küldetést adott nekik:

- Hallottátok, hogy a szentek ereklyéit díszes tartókba helyezik, és kiteszik köztiszteletre. Azt mondja a fáma, hogy egy ilyen szent Istennel telítődött még életében, és halála után Isten a természeti törvényeket nyugodtan átlépheti, felfüggesztheti, az illető szent halála után is tehet csodát ereklyéi által. Nos fiúk, a tegnap véletlenül ezt olvastam: (2Kir 13.21) "Egyszer, amikor éppen temettek egy embert, az emberek hirtelenül megpillantották a portyázó csapatot. Az embert bedobták Elizeus sírjába és elmentek. Mihelyt az ember hozzáért Elizeus csontjaihoz, életre kelt és talpra állt."

- Tehát ti amikor meghaltok, nyitott sírba temetkezzetek, mert nem lehet kétséges előttetek, hogy az én tanításom az egyetlen és igaz út, punktum – jelentette ki tekintélyes hévvel a mester. Legyen hová bedobni a ti tanítványaitokat haláluk után, így nem halunk meg soha.

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Hozzám még nem jutott el a "Tanulságos történet". Kérdezem, a föntebb leírt sületlenséggel azonos-e a "Tanulságos történet"?

Apulchra írta...

Kösz Névtelen az észrevételt, nagybetükkel sürgösen kiírtam, hol kezdődik a "Tanulságos történet" paródia a bejegyzésben.