2009. szept. 12.

Szűz Mária Szent Neve ünnepén

- Üdvözlégy Édesanyám, kijöttem Csíksomlyóra, hogy köszöntselek névnapod alkalmából !
- Üdvözlégy leányom!
- Ajándékot is hoztam neked Anyám.
- Mit hoztál?
- Bűneimet bűnbánattal. Egy papfiadnál lepakoltam a bűneim terhét, oly könnyű vagyok és szabad. 
- Boldogok a tiszta szívűek, vigyázz a lelked fehér köntösére!
- Jézusért ezt megfogadtam, pedig olyan gyarló vagyok, de ezt te is tudod. Nézd Anyám, a szívemet adom most neked, sokan vannak benne, élők és holtak, akik imát kértek önmagukért vagy barátaikért, és akikért én szeretnék most kegyelmet kérni általad Jézustól. Segítségedet kérem testvéreim számára.
- Mit szeretnél kérni gyermekeim számára?
- (.........)
- A magad számára nem kérsz semmit?
- Ó... hogy mindig a nagyobb szeretet mellett tudjak dönteni, ahogyan te Anyám! 
- (a legszebb mosoly)
- És Anyám, a legnagyobb ajándékot a szentmisében fogom adni neked: Jézust, a Szépszeretetet magát. A szentáldozás minden kegyelmét ajándékul adom ma neked. Köszönöm, hogy szeretsz minket és mindig velünk vagy, legyen áldott a te Szent Neved, Mária, Mária, Ave Mária!
- Dicsérjük együtt Szent Fiam!
- Úgy legyen Anyám.

Nincsenek megjegyzések: